News

Molopo Madika Online Interview picture

Molopo Madika Online Interview

By FLOAM ONLINE RADIO ·
Nov 15, 2020

Molopo Madika of Senakangwedi fame, will be on FLOAM ONLINE RADIO on the 15th of November 2020.

 

The interview will start at 12h00 to 13h00pm

&nbs…

Read More
SMS 18 to 34850 picture

SMS 18 to 34850

By Bapedi Culture and Music ·
Nov 18, 2020

Kosha ya segopotšo sa Mmago Rena,  Koko Boreadi woo are tlogetšego ka nako yela e thata yaka gare ga tswalelelo ye thata yeo e hlotšwego ke Leub…

Read More
Molopo Madika Interview @MASCOM FM 107.5 picture

Molopo Madika Interview @MASCOM FM 107.5

By Bapedi Culture and Music ·
Jun 20, 2021

Eba le Molopo Madika go Lenaneo la Tseba Segageno @20h00 go Seyalemoya sa Selegae sa MASCOM, mootledi wa Lenaneo ke Semi Dola.

Mokgapa o mogolo o wele, Kokoane. picture

Mokgapa o mogolo o wele, Kokoane.

By Bapedi Culture and Music ·
Jun 21, 2021

Re lahlegetšwe ke Kokoane, Boikokotlelo. 

Robala ka Khutšo Rrago rena. Ge lere tlogela leswiswing, retla shala re hlahlwa ke mang.

Rele ba BACUM, …

Read More
Ekabe ele gore re sentše eng! picture

Ekabe ele gore re sentše eng!

By Bapedi Culture and Music ·
Jul 3, 2021

Rega  meetse ka Mohlotlo, ga resa tseba gore retla tšea eng ra bea. 

 

Gae sana eya tlorometša

 

Go boima go senyegile 

 

Meo…

Read More

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3969633366438315&id=144828688918821&scmts=scwspsdd">

Tsebisho le Dipeakanyo tša Mohu Mankgase "Morwangwato " Mashabela picture

Go tloga ka iri yeya boselela (18h00) mathapameng a a lehono, re tlabe rele kago Seyalemoya sa Selegae sa MASCOM, re tlabe re bolela kaga Lehu la Mol…

Read More
Letjatji la Poloko ya Mohu Dr. M S "Morwangwato "Mashabela (10 / 07 / 2021) picture

Bosasa reya go felegetša mogale wa rena elego Ngaka ya Leleme la Sepedi. Dr. M S "Morwangwato " Mashabela, ka Dilokong Ga Mongatane, Burgersfort.

Morw…

Read More
Bokgabo le Maitshwaro( Ga Madiba ) Leshoba Sports Ground picture

Bokgabo le Maitshwaro( Ga Madiba ) Leshoba Sports Ground

By NTSTAINMENT leba Bangwe ·
Sep 25, 2021

Kadi 02 October 2021, sehlopha sa Tsa Bopedi se tlabe sele gola Mokopane @Lepatlelong la Dipapadi la Leshoba, motseng wa Ga Madiba 

 

Re tlab…

Read More
Click here to contact us on WhatsApp