News

Molopo Madika Online Interview picture

Molopo Madika Online Interview

By FLOAM ONLINE RADIO ·
Nov 15, 2020

Molopo Madika of Senakangwedi fame, will be on FLOAM ONLINE RADIO on the 15th of November 2020.

 

The interview will start at 12h00 to 13h00pm

&nbs…

Read More
SMS 18 to 34850 picture

SMS 18 to 34850

By Bapedi Culture and Music ·
Nov 18, 2020

Kosha ya segopotšo sa Mmago Rena,  Koko Boreadi woo are tlogetšego ka nako yela e thata yaka gare ga tswalelelo ye thata yeo e hlotšwego ke Leub…

Read More
Molopo Madika Interview @MASCOM FM 107.5 picture

Molopo Madika Interview @MASCOM FM 107.5

By Bapedi Culture and Music ·
Jun 20, 2021

Eba le Molopo Madika go Lenaneo la Tseba Segageno @20h00 go Seyalemoya sa Selegae sa MASCOM, mootledi wa Lenaneo ke Semi Dola.

Mokgapa o mogolo o wele, Kokoane. picture

Mokgapa o mogolo o wele, Kokoane.

By Bapedi Culture and Music ·
Jun 21, 2021

Re lahlegetšwe ke Kokoane, Boikokotlelo. 

Robala ka Khutšo Rrago rena. Ge lere tlogela leswiswing, retla shala re hlahlwa ke mang.

Rele ba BACUM, …

Read More
Ekabe ele gore re sentše eng! picture

Ekabe ele gore re sentše eng!

By Bapedi Culture and Music ·
Jul 3, 2021

Rega  meetse ka Mohlotlo, ga resa tseba gore retla tšea eng ra bea. 

 

Gae sana eya tlorometša

 

Go boima go senyegile 

 

Meo…

Read More

https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=3969633366438315&id=144828688918821&scmts=scwspsdd">

Tsebisho le Dipeakanyo tša Mohu Mankgane "Morwangwato " Mashabela picture

Go tloga ka iri yeya boselela (18h00) mathapameng a a lehono, re tlabe rele kago Seyalemoya sa Selegae sa MASCOM, re tlabe re bolela kaga Lehu la Mol…

Read More
Letjatji la Poloko ya Mohu Dr. M S "Morwangwato "Mashabela (10 / 07 / 2021) picture

Bosasa reya go felegetša mogale wa rena elego Ngaka ya Leleme la Sepedi. Dr. M S "Morwangwato " Mashabela, ka Dilokong Ga Mongatane, Burgersfort.

Morw…

Read More
Bokgabo le Maitshwaro( Ga Madiba ) Leshoba Sports Ground picture

Bokgabo le Maitshwaro( Ga Madiba ) Leshoba Sports Ground

By NTSTAINMENT leba Bangwe ·
Sep 25, 2021

Kadi 02 October 2021, sehlopha sa Tsa Bopedi se tlabe sele gola Mokopane @Lepatlelong la Dipapadi la Leshoba, motseng wa Ga Madiba 

 

Re tlab…

Read More

Join our mailing list

Sign up and you will be the first to know the latest news, insider-only info, and more.

Click here to contact us on WhatsApp