Media

  • Artist: Bapedi Culture and Music
  • Composed by:/Dapeit Mamogobo Moshidi
  • Released by: MokgodzeakaD Pro Label
  • Song: Realla
  • Produced by: Dapeit Mamogobo Moshi…

Read More

Artist: Mme Ramushu

Song: Theleletjane

Category: Malopo

Recording Label: MokgodzeakaD Pro Label

Produced by: Dapeit Mamogobo Moshidi

Published by: Mokgodz…

Read More

Tau [email protected] Kgoshi Mampuru

Artist: Ngwana Phogole'a Kanyane

Song: Ngwana Rena oaswa

Composed by: Pastor Mmako

Artist: Rabadia

Song: Bopedi Ga geshu

Song Composed by: Sepoloti Rabadia Moraka

Record Label: SR Music Crew

Artist: Tau Sebata

Album: Bapedi

Song: Baile

Composed/ Produced by: Mpatli Pat Rakgabele

Record Label:Champion Music

 Group/Artist: Ipopeng Cultural Group

Song: Mme-Mme otjwa kae

Composed by: Nthwaleng Selina Tlaka

Kgarebe-kga ya Bapedi Culture and Music

Kaki Mphahlele just released his debut African Jazz Album titled Dipadipe. 

 

The name of this song is Motshanyelo (Broom) 

The album's C…

Read More

Artist: Maletepu Bold Rangers

Song: Skipper sese Maroon

Produced by Dapeit Mamogobo Moshidi aka "Extra"

Published by: MokgodzeakaD Pro Label

Sings by: &n…

Read More

Group: Tsa Bopedi

Song: Terone

composer: Madika Jeremiah Choma

Producer: Sello "Nikie Nike" Tjale

Executive Producer: Dapeit Mamogobo Moshidi

Release and …

Read More

Artist: Maletepu Bold Rangers

Song: Maletepu

Producer: Dapeit Mamogobo Moshidi

Composer: Dapeit Mamogobo Moshidi

Sings By: Doc Tsa Manyalo

Marketed By: Ba…

Read More

Kgomo ya Mogoga.

Mokgopa wa kgomo ya mogoga gao dire Ntepa Le Thetho tja monyadiwa.

 

Rele ba BACUM re dira boipiletjo gore Le hlokomeleng gele nya…

Read More

Artist: Dimo Makgeru

Song: Mmangakane

Category: Malopo

[email protected] Studio

Molopo [email protected], gotjwa go mokgatlo wago ekema wa Bapedi Culture and [email protected]

Re gona lego letlakala la Facebook ga mmogo lego Instag…

Read More

Mokone and Canny

Song: Makgoloaka

(P) 2003

 

Mokgatlo wa BACUM o leka ka natla gore mmino wowa segagabo motho, ose nwelele

Read More

Mailagofenywa gotjwa Ga Mampuru. Mohlang wage ebe re keteka BACUM Cultural Day ka ngwaga wa 2012.

 

Thabampje Ga Kgoshi Nkgare II

Artist: Kaki Mphahlele

Song: Digongwana

Composed By: Kaki Mphahlele

[email protected] Studio

Produced By: Sello Nikie Nikie Tjale

Executive Producer: Dapeit Ma…

Read More

Bana ba buswa ga bakwe ba nyatja melao.

 

Keka moo mahu a matjatjia a atilego ebile a theletja moloi, pelo.

 

Kgwetja tlhahlo ye gotjwa go Molo…

Read More

Artist: Gabriella ft Doc Mokone

Song: Ke Sentxeng

 

The song is not available  Online for your download 

Maletepu Bold [email protected] Ma-Rangers. 

Re sale gare re tsemile mogoma tlase re aga dikosha tše gore ge modiro mogolo wadi 31st  Dec o …

Read More

Group: Boledi Cultural 

Song;  Mme otlile

Artist;  Lionel Shipoloti

Song;  Leleme

Composed  By; Rabadia Lionel  Moraka

Record Company;  MokgodzeakaD Pro Label 

Genre…

Read More

 Kaki Mphahlele  ke omongwe was diopedi tšeo ditla bego Di lokolla Di album tša bona kadi 31 Dec 2019, modirong mogolo wago keteka difoka t…

Read More

Ka Setšo goba Segagabo motho,  rena le mokgwa woo reo shumishago goka thoba matswalo,  gagolo gego etla tabeng yage omongwe wa lapa are tlo…

Read More

Sehlopha sa Kiba sa Rutang Bana Ditaola gotšwa Mamone,  ba tlabe bale Ga Masemola gola Makgophaneng bosasa, letjatji ka moka. 

 

Bao le …

Read More

Group : Rutang Bana Ditaola 

Song: Sefenanyana

Genre: Kiba/Dinaka

Project : Bapedi Culture and Music (BACUM) 

Label : MokgodzeakaD Pro Label &n…

Read More

Join our mailing list

Sign up and you will be the first to know the latest news, insider-only info, and more.

Click here to contact us on WhatsApp