SMS 18 to 34850

By Bapedi Culture and Music · Nov 18, 2020
SMS 18 to 34850 picture

Kosha ya segopotšo sa Mmago Rena,  Koko Boreadi woo are tlogetšego ka nako yela e thata yaka gare ga tswalelelo ye thata yeo e hlotšwego ke Leuba la COVID 19, e hlokotšwe go difoka tšadi SEMA. 

 

Go kgetha kosha ye, o romela molaetša kago ngwala 18 gomme wao romela go 34850.

 

Modiro mogolo oilo swarelwa gola Jack Botes@Polokwane Limpopo Kala 16 Manthole (December) 2020

Share on

Comments

No comments yet.
Click here to contact us on WhatsApp