Bokgabo le Maitshwaro( Ga Madiba ) Leshoba Sports Ground

By NTSTAINMENT leba Bangwe · Sep 25, 2021
Bokgabo le Maitshwaro( Ga Madiba ) Leshoba Sports Ground picture

Kadi 02 October 2021, sehlopha sa Tsa Bopedi se tlabe sele gola Mokopane @Lepatlelong la Dipapadi la Leshoba, motseng wa Ga Madiba 

 

Re tlabe re keteka Bokgabo ga mmogo lego Sedimoshana kaga Maitshwaro mabapi le Dintwa tša Bong.

 

Boithabisho e tlabe ele maphaaphaa ka Diopedi tšago fapafapana tšeo ditla bego di akaretša mafapa ka moka a mmino.

Share on

Comments

No comments yet.
Click here to contact us on WhatsApp