Ekabe ele gore re sentše eng!

By Bapedi Culture and Music · Jul 3, 2021
Ekabe ele gore re sentše eng! picture

Rega  meetse ka Mohlotlo, ga resa tseba gore retla tšea eng ra bea. 

 

Gae sana eya tlorometša

 

Go boima go senyegile 

 

Meokgo eya Ela

 

Ditsebe di tlogetše hloogo 

Share on

Join our mailing list

Sign up and you will be the first to know the latest news, insider-only info, and more.

Click here to contact us on WhatsApp