Mokgapa o mogolo o wele, Kokoane.

By Bapedi Culture and Music · Jun 21, 2021
Mokgapa o mogolo o wele, Kokoane. picture

Re lahlegetšwe ke Kokoane, Boikokotlelo. 

Robala ka Khutšo Rrago rena. Ge lere tlogela leswiswing, retla shala re hlahlwa ke mang.

Rele ba BACUM, re shetše  re etshwere mahlaa gare sa tseba gore gere lla reyo llela go mang.

Share on

Comments

No comments yet.
Click here to contact us on WhatsApp