Events

Events picture

Eba le Seboleledi sa BACUM@MORWANGWATO (Ngaka ya leleme la Sepedi) 

Yena o tlabe ale moyeng go lenaneo la Terene ya Lerato go SKFM 98.7Mhz, boshegong bja lehono go tloga ka@22h00.

 

Bao lesa fihlelelego Seyalemoya se, leka se swara ka marangrang a sebjalebjale go www.skfm.co.za

Share on
Click here to contact us on WhatsApp