EVENT

EVENT picture

Sehlopha sa Ipopeng Cultural, bathopa Sefoka sa SEMA18 go lefapa la@Best Makgakgasa le SATMA14 lefapeng la@Best Sepedi Album, ba tlabe ba diragatja go modiro-mogolo wa #SEMA19 lepatlelong le leswa la Peter Mokaba.

 

Letjatji la modiro kedi 26/10/2019

Nako ke go tloga ka:18h00 boshego.

 

#SEMA19 ba tlabe ba tsebagatja bathopa difoka tja ngwageng go,goya ka mafapa ago fapafapana ga wona.

Share on
Click here to contact us on WhatsApp