Achievements

Achievements picture

Sehlopha sa Ipopeng Cultural bjale kage ebe ele karolo ha bahlokolwa go difoka tjadi SATMA14, Ba thopile sefoka sa Best Sepedi Album. 

 

Moetapele WA sehlopha se elego Mme. Nthwaleng Selina Tlaka, le yena o thupile sa sa Moaparo o kaone WA Setjo ( Best Traditional Outfit) 

Share on
Click here to contact us on WhatsApp