Total downloads: 12

Tau Sebata _Mathotse

Tau Sebata o hlokotšwe go Difoka tšadi SATMA go Lefapa la Best Sepedi Album, Category.

 

Re kgopela theekgo ka ya gago ka gomo kgetha go Difoka tše tša ngwageng wo.

Oka lebisha kgetho ya gago go yena, ka sebopego se: Romela molaetša wa SATMA182 gomme wao romela mogo 49495.

 

Kgetho ya gago ga ene magomo, oka romela gape le gape, bjbj.

 

Ditsela di lebile Mbombela, Province ya Mpumalanga

Share on
Click here to contact us on WhatsApp