Shutelela Ma-Rangers

Maletepu Bold Rangers@Shutelela Ma-Rangers. 

Re sale gare re tsemile mogoma tlase re aga dikosha tše gore ge modiro mogolo wadi 31st  Dec o batamela, o hwetše rele komana. 

Share on
Click here to contact us on WhatsApp