Total downloads: 33

Sefenenyana

Group : Rutang Bana Ditaola 

Song: Sefenenyana

Genre: Kiba/Dinaka

Project : Bapedi Culture and Music (BACUM) 

Label : MokgodzeakaD Pro Label  (MAKAD) 

SEROKOLO: Tate Mohlala (Mamone) 

 

Rele ba BACUM,  bjale kage moeno wa mokgatlo wo ele "Remo Leetong _ We Are On Tour " Re swaragane le goka leka ka Naatla goka thetha le Dilete ele Gere leka goka kgoboketša Segagabo Motho se gomme rese boloke gore le Moloko woo o tlago o kgone go ithuta le gose lahlegelwe ke tsebo ya Segagabo Bona. 

 

Kase sebaka re tsemile mogoma fase, re gare re thushana le Sehlopha sa Rutang Bana Ditaola goka gatisha mmino wa bona wa Kiba. 

 

Mokgwa wago boloka bohwa ke gona go gatisha lego ngwala buka. 

 

Gose goye kae re tlabe re lokolla mmino woo, semmusho gomme LA kgona goka ipshina ka wona leka gae gele thekgile ditho. 

 

Ga bjale,  kgole ke moo re tšwago...... 

Share on
Click here to contact us on WhatsApp