Total downloads: 8

Oija wee@Video

Mailagofenywa gotjwa Ga Mampuru. Mohlang wage ebe re keteka BACUM Cultural Day ka ngwaga wa 2012.

 

Thabampje Ga Kgoshi Nkgare II

Share on
Click here to contact us on WhatsApp