Total downloads: 9

Mekgopa ya dikgomo tja Megoga leya Diphaso

Kgomo ya Mogoga.

Mokgopa wa kgomo ya mogoga gao dire Ntepa Le Thetho tja monyadiwa.

 

Rele ba BACUM re dira boipiletjo gore Le hlokomeleng gele nyaka go reka dintepa Le dithetho, Le setlo rekishetjwa letja kgomo tjadi Tlhobosha Le Megoga Ga mmogo leya diphaso.

 

Timamollo e Lego Hunadi Mogohlwane ona Le Molomo wa BACUM elego Morwangwato, ba bjala temosho ye Setjhabeng

Share on
Click here to contact us on WhatsApp