Total downloads: 5

Bana ba buswa ba nyatja melao

Bana ba buswa ga bakwe ba nyatja melao.

 

Keka moo mahu a matjatjia a atilego ebile a theletja moloi, pelo.

 

Kgwetja tlhahlo ye gotjwa go Molomo wa BACUM@MORWANGWATO gea boledishana le mogashi wa Lenaneo la Setimela sa Lerato (Love Train) elego Mna. Morot go  Seyalemoya sa Selegae sa SKFM_98.7mhz.

Share on
Click here to contact us on WhatsApp